Buhanga bwa Mudahangarwa wa Mutagereranywa wa Mudahusha wa Mutaraswa yabwiye umuhungu we ati:

“Muhungu wanjye uko nkubona uri “umunyabwenge” vuga kuko ufite icyo uvuga, jya wivugira kugira ngo abazabura ibyo kuvuga bazavuge ibyo wavuze cg bagendere ku byo wavuze babone ibyo kuvuga.”

Arahindukira abwira undi muhungu we ati:

“Muhungu wanjye uko nkubona uri “umwanditsi” andika kuko ufite icyo wandika, jya wiyandikira kugira ngo abazabura ibyo bandika bazandike ibyo wanditse cyangwa bagendere kubyo wanditse babone ibyo bandika.”

Advertisements