Ndi umukarani w’ubuzima bwanjye
Ndi umushumba w’ibyifuzo byanjye
Ndi umusare w’ubwato bw’imitekerereze yanjye
Ndi umushushanyi ushushanya inzozi zanjye ahatari ibara mpashyira iryanjye
Ndi ibyokurya byiteka
Ndi amazi yivoma
Ndi imbuga yikubura
Ndi umurima wihinda
Ndi ibyeze byisarura
Ndi…

Advertisements