“Aho kugira ngo unyubahe wenyine unsuzuguze abandi
wansuzugura wenyine ukanyubahisha abandi,

kuko nibura naba nsuzugurwa n’umuntu umwe gusa ku isi.”

Advertisements