Ntugashake ibisubizo by’ibibazo bidahari

Ntugatinde ku bibazo udafitiye ibisubizo mu gihe udateganya kubibona

Ibibazo ufitiye ibisubizo biba byakemutse nkukirindirize ngo uzabikemure ejo kuko ushobora kutazongera kubona umwanya nk’uwo ufite ubu.

Advertisements