Singomba kukubuza gukora ibyo ukunda
ngomba kukumenyesha ibyo ntakunda
nkakureka ugakora ibyo ukunda
bigatuma menya neza ibyo ukunda
byaba bitandukanye n’ibyo nkunda
nkareka kugukunda
ugakundwa n’abakunda ibyo ukunda

Advertisements