Ndi umugabo:
udakangwa n’imirindi y’imibu
udakangwa n’inkuba zikubita zitagusha imvura
udakangwa n’igwa ari nyinshi kuko nzi ko yagwa cyane, yagwa buhoro irahita
udakangwa n’izuba riva ryivuye inyuma kuko amaherezo rirarenga
udakangwa n’ijoro ryuzuye umwijima kuko amaherezo buracya umucyo ukaboneka.

Advertisements