SUBIRAMO mwene BURETSE  mwene TEGEREZA yabwiye umwana we HEBA ati: “Burya utakwimye aragukereza niyo mpamvu icyo uzajya ushaka ko gikorwa neza bijyanye n’ibyifuzo byawe ugomba kuzajya ukikorera.”

Advertisements