Ihene ni ihene, irahebeba n’iyo yakwinjira mu rusengero igasanga bose bacecetse ntibyayibuza guhebeba, itabikoze uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi yabikora!

Advertisements