Benshi bavuga ko badashonje
ariko bakagaragara nk’abashonje
bakavuga nk’abashonje
bakareba nk’abashonje
bakagenda nk’abashonje
buri kimwe bakagikora nk’abashonje

Kenshi, ibyinshi mu byo benshi bavuga kenshi ntaho biba bihuriye n’ukuri.

Advertisements