Inzira ntibwira umugenzi rwose:
(a) bamwe muri twe iyo tuza kumenya ko ibyo tuzavuga byose bizacika amazi twari guhitamo kwibera “ibiragi”.
(b) bamwe muri twe iyo tuza kumenya ko ibyo tuzabwirwa byose nta kuri kuzaba kurimo twari guhitamo kwibera “ibipfamatwi”.
(c) bamwe muri twe iyo tuza kumenya ko amaso yacu azabona amahano n’ubugome gusa, twari guhitamo kwibera “impumyi”
(d) bamwe muri twe iyo tuza kumenya ko aha twaje tuzahasanga umunuko gusa, twari kuhaza dusize amazuru cyangwa tukareka kuhaza.
(e) bamwe muri twe iyo tuza kumenya ubwiza n’agaciro by’aho twari turi ko biruta kure iby’aho twifuje kwerekeza bikanarangira tunaherekeje, ntitwari kuva aho twari turi ngo twerekeze aho twerekeje.
(f) bamwe muri twe iyo tuza kumenya ko uriya twabwiraga mu marenga ari impumyi twari gutobora tukavuga ijambo.
(g) bamwe muri twe iyo tuza kumenya ko uriya twabwiraga yatubonaga ariko ntatwumve, twari gukoresha amarenga.
(h) bamwe muri twe iyo tuza kumenya ko dukikijwe n’imishibuka twari kuguma duhagaze hamwe nta ntambwe n’imwe twari gutera.
(i) bamwe muri twe iyo tuza kumenya ko ibyo tuzandika byose bitazasomwa, twari kubyandika kuko tubikunze ariko tukabigumana, ntitubishyire ahagaragara.
(j) bamwe muri twe iyo tuza kumenya ko ibibazo byose tuzabaza bitazasubizwa twari kubihinduramo inama kuko zo ntizitegereza gusubizwa, urazikurikiza cyangwa ukazihorera ariko wazumvishe.

Advertisements