Nkurikije ibyo ngenda mbona n’ibyo ngenda numva mbona turi nk’imyenda yanitse ku mugozi munsi yawo hari icyondo
nk’uko iyo umugozi ugiye gucika twihutira kuramira iyo dukunda cyangwa iy’umweru mbona ari na ko Imana itwara abeza mbere ibakijije iyi si yavumwe.

Advertisements