Bimwe mu bihombo by’unyuriza igiti ngo musarurire imbuto akanyitendeka ku birenge ni:
(a) Sinzurira
(b) Nta rubuto na rumwe nzasarura
(c) Iri shami nitendetseho niriremererwa n’ibiro byacu twembi rizavunika, kandi wibuke ko uri munsi y’ibirenge byanjye
(d) Ninanirwa nzarekura, ibuka ko uri munsi y’ibirenge byanjye

Advertisements