Abatabifite bararizwa n’uko ntacyo gushyira mu gifu bafite;
ababifite bararizwa n’uko babuze uko bongeramo ibindi kuko ibyo bashyizemo byahezemo.

Ko bose barira amaherezo azaba ayahe?

Advertisements