Iyo taxi igusize ufata indi, mu muhanda habamo nyinshi n’ubwo n’abagenzi na bo bajya baba benshi, nta taxi ifite uko isa cyangwa uko ingana biyiha amahirwe yo kuba itakora impanuka, hari ubwo igusiga ukababara, ukijujuta ngo uri gukererwa, ubwirwa n’iki ko iyo igusize abo ijyanye iri bubagezeyo?

Uti :”indi ndayikura he koko?” Yitegereze nihagera uyigendemo kandi ntiwisaze ngo igenda nabi kuko nturi chauffeur wayo ngo uyitware neza, ntiwisaze ngo isa nabi kuko nturi umunamba ngo uyoze.

Ibyiza wayisohokamo niba utayishimiye ugafata indi kuko mu muhanda zirimo, amahitamo ni ayawe, kandi niba zose ari ko uri kuzibona, subika urugendo kuko biragaragara ko utarwiteguye, nurwitegura ugakomeza kubona zose utazishimiye uzagure iyawe.

Advertisements