Nk’uko iyo ibikoresho bihenze bigiye kugera ku italiki yo guta agaciro umucuruzi abigabanyiriza igiciro bigahenduka, hakaba n’ubwo abikuyeho igiciro akabyita impano kugira ngo bimuvire mu iduka bimuhaye isura nziza hanze yo kugira umutima utanga, ariko ku bazi kureba igicuruzwa cyataye agaciro iyo bagihawe bahita bamenya ko bambuwe agaciro.

Ni na ko hari ijambo ryahoze rihenze, riri ku giciro cyo hejuru uwaribwirwaga yarihaga agaciro kuko ryamuhaga agaciro, none ubu bigaragara ko ritakigira cya giciro, bivuga ko ritakigira agaciro n’uribwiwe ntirimuhe agaciro biba ngombwa ko na we rimugeraho akaryima agaciro.

Ni nako hari n’abantu kera bagiraga agaciro,
kuko biheshaga agaciro,
ubu bakaba bariyambuye agaciro,
iyo akwerekejeho ntumubona nk’ukongerera agaciro,
ntumubona nk’ukugabanyiriza agaciro,
wakamubonye nk’ukwambura agaciro.

Advertisements