Maso kubona azerekwa byinshi
Matwi kumva azabwirwa byinshi
Bwonko gutekereza azatekereza byinshi
gusa umwe ku giti cye ntacyo azasobanukirwa
ariko nibasenyera umugozi umwe bazavumbura:
ISURA Y’IBYIHISHE,
IJWI RYO GUCECEKA,
UKURI KW’IKINYOMA…

Advertisements