IKIZERE:

ni nk’IKINONKO
iyo gitawe hasi kirameneka
iyo ushatse kugiterura nyuma
uyora ibitaka.

ni nk’IGI
ntiwarimena ngo wongere urishyire
mu cyari inkoko irirarire izariturage.

ni nk’UMWAMBARO
iyo wacitse ntiwongera kuba mushya
uradodwa ariko ntibibuza
ikiremo kugaragara.

ni nk’AMAZI meza
iyo yamennywe hasi ntaba akiri meza
ntiwayayora ngo wongere uyanywe.

ni nk’UBWATSI bwumye
ikirimi kimwe cy’umuriro kirahagije
ngo buhinduke ivu.

ni nk’ITUNGO
ntiwaribaga ngo wongere uritunge.

Advertisements