13/04/1994


Yewe muvandimwe,

Buri munota aba ari umwanya ngo ngukumbure
Umunsi wari wiswe uw’ihumure
Sinibwiraga ko ari bwo ndi bukubure
Burira bugacya ntumenya uwo muri buhure
Ntunamenya icyo muri buhure

Cyangwa ngo ni ryari muri buhure
Barabugutwaye, ntibwanagurwaga ngo umuntu abugure
Twatunguwe no kubona abashyitsi tutari twiteguye ko bari budusure
Tuti: “wenda ku bw’amahirwe ibikomere byacu baraje babivure”
Naho ubwicanyi bari baje ngo babuzure

Nanjye ngo babuzure, nako babusubukure
Batubeshye ihumure
Ngo tujye hamwe banzure
Twese bakureho bakubure
Byasaga n’ibidashoboka ngo umuntu ahikure

Barahutazaga, barasenyaga, ntibanakomangaga nibura ngo umuntu akingure
Bari buzuye hose, kubacika? ni he wari bunyure?
Ubumuntu muri bo bwari kure ya kure
Ngo Kagame yagiye ari muto, nta wundi bazemerera ngo akure
Ngo bazashyira hasi twese barimbure

Mbere y’umunsi nk’uyu wo muri 1994 benshi mu banzi
Icyo gihe ntibari banzi
Abatari banzi
Ubu ntibari kuba banzi
Ku bw’amahirwe sinari kugira abanzi

Kuko ubu bari kuba batanzi.

Gira icyo ubivugaho

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s