Category: Kinya Quotes


GUSABA


Nanga gusaba ariko icyo nanga kurushaho ni ugusaba icyo nakagombye guhabwa ntasabye.

Advertisements

UMWANA vs GUKURA


UMWANA si isura, igihagararo cyangwa imyaka, UMWANA ni mu mutwe.
GUKURA si isura, igihagararo cyangwa imyaka, GUKURA ni mu mutwe.

And it doesn’t matter if your appearance is younger than your age, what matters is that your thoughts/actions are full of maturity than your appearance.

It doesn’t matter if your appearance is older than your age, what matters is that your thoughts/actions are full of maturity as/than your appearance.

Ahaaaaa


Ese ubwo uwiteye umugeri ku itama azumvisha abantu ate ko yabikoze atabishaka? Ahaaaaa

Iyo ukeneye amata urayikama


Uko wasuzugura inka yawe ikamwa kose,
inshuro wayitesha agaciro kose,
n’iyo wayita imbwa,
iyo ukeneye amata urayikama.

Urusenda


Uhakana ku bukana
bw’urusenda arebeye ku gishishwa cyarwo
cyangwa k’uko rungana
rwaba urwo mu rugo cyangwa urwo mu mihana,
yaba umwirabura cyangwa rugigana,
yaba mukuru cyangwa umwana,
yaba acecetse cyangwa atukana,
yaba yitonda cyangwa arwana,
yaba atavugirwamo cyangwa yumvikana,
yaba ari nyamwigendaho cyangwa asabana,
yaba agirana inama cyangwa ashukana,
azaruhekenye akomeze guhakana.

Uzahekenya nyinshi icyarimwe we, reka mbe mwihanganishije!